Co je k vidění na Vranovsku

Vranov nad Dyjí

Vranovsko je oblíbená rekreační oblast ležící 22 km západně od Znojma na hranicích s Rakouskem. Obec leží v údolí řeky Dyje pod vranovskou přehradou. Dominantou je zámek, zbudovaný na skalním ostrohu nad řekou. Vranovský zámek je jedním z nejnavštěvovanějších a nejznámějších barokních zámků v českých zemích. První zmínka o něm pochází již z roku 1100. Kromě prohlídek historické expozice se na zámku konají koncerty, výstavy, divadelní představení a jiné kulturní akce.
Vranovská přehrada, nazývaná někdy Moravským Jadranem, je jednou z nejteplejších přehrad v České republice.Vybudována byla v období první republiky v letech 1930-1933. Betonová hráz zadržuje v jezeře o délce téměř 30 km 132.696 milionů metrů kubických vody. Zatopená plocha činí 762,5 ha. Hloubka jezera dosahuje až 45m. Přehradní hráz je z náměstí vzdálena asi 1,5 km. Koupání je možné na pláži přehrady, kam se lze dostat z hráze po mostě, ale i v dalších místech. Na pláži je k využití i tobogán s bazénem. Na přehradě lze provozovat vodní sporty včetně windsurfingu a jachtingu.


Zajímavosti ve Vranově nad Dyjí

Novou atrakcí se stal turistický kolový vláček se třemi vagónky pro celkem 36 cestujících. Jízda se sedmi zastávkami začíná na pláži vranovské přehrady a vede přes hráz, záchytná parkoviště, centrum obce Vranov nad Dyjí až k samotnému státnímu zámku.Ve vláčku jsou pro cestující připraveny k degustaci vzorky lechovických , mohou si tedy atraktivní jízdu po krásách Vranovska ještě zpříjemnit sklenkou lahodného vína. Stevardka rovněž informuje o zajímavostech Vranovska. Jízda potěší nejen dospělé, ale především děti.Další památky ve Vranově nad Dyjí

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Je původně románskou stavbou, přestavěn byl ale v gotice i renesanci, barokními úpravami fasád a interiérů prošel ještě v první polovině 18. století. Dominanta kostela - věž-pochází z roku 1717.

Hřbitovní kaple sv. Ondřeje

Stojí v areálu farního kostela, její součástí je románský karner z první čtvrtiny 13. století s kostnicí, která je pravděpodobně staršího původu.

Kaplička Nejsvatější Trojice u silnice pod hřbitovem

Kaplička na sexagonálním půdoryse, zaklenuta kopulkou nad oválem. Zvenčí na nárožích pilastry s římskou hlavicí, nad římsou dvoupatrový štít zalomený po stranách do volutových křídel.

Panský mlýn

Vrcholně barokní stavba z r. 1702, ve štítě je erb Marie Pignatelli a Michala Jana III. Z Altmanu.

Morový sloup

Byl postaven na náměstí r. 1714 v barokním slohu. Připomíná morovou epidemii, která Vranovsko zasáhla v roce 1680.

Socha sv. Jana Nepomuského

Barokní socha postavena na Marie Pignatelli r. 1723

Socha Panny Marie

Stojí v areálu farního kostela. Zbudována byla ve 2. čtvrtině 18. století

Felicitina studánka

Je klasicistní objekt postavený nad pramenem vody, po jehož obvodu jsou hodnotné vlisy. Trojúhelníkový štít nese německý nápis o tom, že Felície hraběnka z Mniszku věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a milovanému údolí pro okrasu r.1806

Kaple sv. Heleny

Se nachází v Zadních Hamrech, postavena byla roku 1815, díky hraběnce Heleně Mniszkové.

Mniszkův kříž

Byl postaven r. 1846 Helenou z Mniszku v místech, kam chodíval její manžel obdivovat přírodní scénerie. Stojí na tzv. Křížovém vrchu nad silnicí do Vranova.

Obelisk

Vysoký monument u Ledových slují, byl postaven r. 1960 Okrašlovacím spolkem ve Vranově na počest hraběnky Heleny z Mniszku, která se zasloužila o zpřístupnění Ledových slují. Pověst ukládá do základu stavby hrnec mincí a větev borovice, rostoucí na místě, kde obelisk stojí.

Claryho kříž

Z blanenské litiny je postaven na poměrně málo navštěvovaném místě s nádhernou vyhlídkou na dvě dominanty Vranova nad Dyjí-zámek a přehradu s jezerem. Je umístěn na výčnělku skály. Nově k němu vede značená modrá turistická cesta, začínající u kostela. Jeho stavba se datuje do první poloviny 19. století, vzdálen je asi půl hodiny chůze od hráze vranovské přehrady.

Ledové sluje

Skalní útvar, který sesouváním kamenných bloků vytvořil otvory a kaverny, v nichž zůstávají často do pozdního jara pozůstatky zimy, tedy sníh, či led. Své vhodné podmínky tu našlo společenství chladnomilných a stínomilných rostlin a živočichů. V samotných slujích žije 17 druhů netopýrů. Svah ledových slují včetně podzemních prostor je veřejnosti nepřístupný z důvodů bezpečnostních, neboť zde každoročně dochází k novým skalním zřícením.

Hamerské vrasy

Skupina skalních stěn s dobře znatelným vrásněním, jejíchž stáří je určeno na 795 mil. Let, tedy na vznik před prvohorami. Z rostlin si na nich našly své místo reliktní bory a roste tu např. tařice skalní a česnek horský. Z plazů se tu vyskytuje např. ještěrka zelená a užovka hladká, oba druhy patří mezi chráněné.