Návštěva okolních vesnic města Znojma

Pěchotní srub "Zahrada" v Šatově

Pěchotní srub MJ-S 3 Zahrada byl součástí těžkého opevnění na jihomoravské hranici, které začalo vznikat po německém záboru Rakouska v březnu 1938. Do obsazení pohraničí nacistickou III. Říší se z 86 plánovaných těžkých objektů různého určení podařilo vybudovat pouze hrubé stavby šesti pěchotních srubů. Objekty byly stavebně dokončeny až v polovině 20. století, sruby dostaly rovněž své pancéřové zvony, část vnitřního vybavení a výzbroje. Srub Zahrada je jednou z expozic Technického muzea v Brně a pro veřejnost byl otevřen v červnu 2006.


Vodní mlýn ve Slupi

Mlýn se nachází asi 15 km jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodná renesanční stavba velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. V původních obytných prostorách je instalována expozice Vývoj mlynářské techniky. Přibližuje historii zpracování obilnin od počátků až po moderní mlynářskou velkovýrobu. Informuje o dějinách dyjského povodí a přibližuje historii mlýna. Nejstarší techniku zpracování obilnin představují vystavené zrnotěrky a drtiče z různých pravěkých kultur. Expozice připomíná vynález rotačních mlýnských kamenů a věnuje pozornost počátkům vodních mlýnů u nás. Těžiště prohlídky je ve vlastních prostorách mlýna, kde jsou zabudovány čtyři kompletní výrobní celky - staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Návštěvník si je všechny může prohlédnout v ukázkovém provozu a sledovat celý proces mletí obilí.


Jezuitský Křížový sklep v Přímětcích - největší na světě

Rozlehlý vinný sklep, postavený znojemskou jezuitskou kolejí v polovině 18. století na půdorysu ve tvaru kříže, patří k největším vinařským sklepům na světě. Hlavní chodba je 110m dlouhá a necelých 10 m široká, rameno kříže měří 56 m, klenby jsou 6,5 m vysoké, v kopuli ještě o jeden a půl metru vyšší. Unikátní je i zdejší akustika. Raritou je zejména tzv.jezuitský telefon -když potichu promluvíte do zdi, Váš hlas se po klenbě donese na opačnou stranu chodby. Stěny a stropy Křížového sklepa pokrývá silná vrstva ušlechtilé sklepní plísně Rhacodium cellarae, která je tak dokonalým regulátorem vlhkosti, že zde není potřeba žádné klimatizační zařízení.


Vinice Staré vinice, Havraníky

Přibližně v polovině cesty mezi Louckým klášterem ve Znojmě a vinici Šábes leží stará vinařská obec Havraníky,proslulá vinnými sklepy v délce několika set metrů. Přímo na trase oblíbení cyklostezky uprostřed mladých vinic stojí ochutnávkový stánek. V letních měsících zde můžete obdivovat nádherný výhled do kraje a přitom se osvěžit zajímavými víny z produkce Znívánu Znojmo. Nedaleko se nachází též Havranické vřesoviště, součást Národního parku Podyjí, které patří k evropským unikátům a zároveň k největším vřesovištím na jižní Moravě.


Památník Prokopa Diviše v Přímětcích

Památník premonstráta, faráře a vynálezce Prokopa Diviše (1698-1765). V Přímětcích vynalézal různé přístroje včetně první konstrukce bleskosvodu. Památník otevřen r. 1936, vedle něj replika bleskosvodu. Autorem návrhu památníku byl v 30. létech arch. Bohuslav Fuchs z Brna a repliku povětrnostního stroje zhotovila učňovská škola Čsl. Zbrojovky v Brně podle plánu, který z rukopisu P. Diviše zpracoval dr. ing. Vladimír Sach. Stavba památníku byla poprvé zpřístupněna veřejnosti 28. června 1936. Součástí oslav bylo i odhalení sádrové busty Prokopa Diviše od akademického sochaře Vincence Makovského. V červnu 1948 byla do výklenku památníku umístěna její litinová kopie, kterou v letošním roce restaurovali pracovníci Technického muzea v Brně. Památník v Příměticích byl téměř deset roků uzavřen. Reinstalaci Památníku provedli pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Jsou zde nainstalovány exponáty dokumentující oslavy jednotlivých výročí narození i úmrtí Prokopa Diviše pořádané v Příměticích a ve Znojmě od roku 1898 až do roku 1998.
Návštěvní doba
květen - září: čtvrtek - neděle v době od 13 do 15 hodin


Zámeček v Kravsku

Osada Kravsko má dlouhou historii - připomíná se jako majetek louckého kláštera již roku 1092! Starším panským sídlem zde byla tvrz, která však byla zničena v 15. století. V roce 1789 koupil Kravsko Jan Václav Ugarte a postavil zde zámek. Rodu Ugartů náležely v okolí i obce Přímětice, Mramotice a Suchohrdly. Posledními soukromými majiteli zámku byli Luigi a Emilia de Frasso - Dentice. Za komunistického režimu sloužil objekt jako škola a od roku 1984 byl zrekonstruován na rekreační a školící středisko a tomuto účelu slouží dodnes, i když mezitím změnil majitele. Národní kulturní památka Zámek Kravsko se nachází v krásném přírodním prostředí rozlehlého zámeckého parku, který je tvořen stylovou anglickou zahradou a je státem chráněnou přírodní památkou. Nově byl upraven i okolní park se vzácnými dřevinami, který je volně přístupný veřejnosti.


Aligátoři baseball

Aligátoři baseball Znojmo