Tipy na vycházky

Pěším návštěvníkům se přímo v NP Podyjí nabízí celkem 76 km značených turistických tras. Trasy jsou voleny tak, aby turisté mohli navštívit všechny přírodní charakteristiky národního parku. Turistika nemá v Podyjí masový charakter, a tak se poutníci nemusejí obávat syndromu turistického davu. Spíše mohou očekávat romantické osamocení zpestřené setkáním s vyznavači klasické turistiky.
Okruh Heleny Mnizskové - 4km

Procházka bývalým Vranovským lesoparkem.Začíná a končí u vchodu do Státního zámku Vranov a zavede nás na některá pozoruhodná místa, např. k Felicitině studánce, do areálu předválečných opevněn, k napodobenině antického chrámu a k vyhlídce Tanečnice naproti zámku. Celý okruh je středně náročnou procházkou a volným krokem ho lze obejít za necelou hodinu.>

Felicitin okruh - 3km

Trasa mezi náměstím ve Vranově a vranovským zámkem. Při procházce tímto okruhem navštívíme místní část Benátky, okraj lesů Národního parku Podyjí na pravém břehu Dyje a malebnou Felicitinu studánku.Okruh vede středně náročným terénem a pohodlně ho lze absolvovat za necelou hodinu.

Claryho stezka - 7km

Tato stezka nás dovede z náměstí ve Vranově k tzv. Claryho kříži- romantické vyhlídce nad hrází Vranovské přehrady. Cestou projdeme okolo několika zajímavých památek, např. Farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Mnizskova kříže, Kaple výběrčího. Po výstupu na horní hranu údolí se dostaneme do obce Onšov, odtud zpět do lesa ke Claryho kříži a prudkým svahem k Vranovské přehradě. Výškově náročnější stezka s návratem zpět na náměstí lze zvládnout pohodlným krokem za necelé dvě hodiny.

Okruh Junáckým údolím - 6km

Okruh Junáckým údolí je žlutě značená turistická trasa začínající a končící před vchodem do Vranovského zámku. Prochází místní části Benátky, náměstím, zastavěnou částí Vranova a junáckým údolím s kamenným mostem z roku 1783. trasa vede středně náročným terénem a lze ji pohodlně absolvovat za hodinu a půl.

Lesná-Hardeggská vyhlídka-obelisk-Lesná - 19km

Lesná - po modré do Čížova,dále po modré směr Hardegg-odbočka na Hardeggskou vyhlídku-dále k hraničnímu přechodu do Rakouska přes most dále do Hardeggu k hradu a zpět k hraničnímu přechodu.-za přechodem na české straně odbočit na tzv. Hardeggský okruh po zelené, od rozcestníku dále po modré /100m/ k dalšímu rozcestníku, kde odbočit na červenou značku na tzv. pašeráckou stezku,- k obelisku nad Ledovými slujemi - dále po žluté kolem letohrádku do Lesné.

Čížov - před obcí je parkoviště pro bus a auta, dále se smí už jen pěšky nebo na kole. Na konci obce se nachází návštěvnické středisko Správy Národního parku Podyjí. V blízkosti střediska je zachovalá část linie "železné opony"
Hardegg - nejmenší město Rakouska, hrad s expozicí Maxmiliána Habsburského je přístupný veřejnosti.
Hardeggská vyhlídka - vyhlídka na skále nad řekou Dyjí naproti Hardeggu s dřevěným altánem. Překrásný výhled.
Ledové sluje - 4km od Vranova, jeskyně v hoře Větrník s ledovými krápníky. Vstup na vlastní nebezpečí
Obelisk - byl postaven roku 1860 na počest hraběnky Heleny Mnizskové


Lesná-Čížov-obelisk-Vranov nad Dyjí - 12km

Lesná - po modré do Čížova, z Čížova po modré k rozcestníku,-dále po červené značce po tzv. pašerácké stezce k obelisku dále po červené do Vranova.

Lesná - v obci se nachází muzeum motocyklů. Mezi další zajímavosti patří funkční větrný mlýn holandského typu, přestavěný na restauraci.
Čížov - před obcí je parkoviště pro bus a auta, dále se smí už jen pěšky nebo na kole. Na konci obce se nachází návštěvnické středisko Správy Národního parku Podyjí. V blízkosti střediska je zachovalá část linie "železné opony"
Obelisk - byl postaven roku 1860 na počest hraběnky Heleny Mnizskové
Vranov nad Dyjí - zámek před rokem 1100 vznikl jako obranná hraniční pevnost, v 17. století barokně přestavěn.


Lukov-Nový Hrádek-Podmolí - 9km

Lukov - po červené značce na Příčky-na rozcestníku odbočit na zelenou na Nový Hrádek-stejnou cestou zpět po zelené k rozcestníku poté po zelené do Podmolí

Lukov - kostel sv. Jiljí z 18. století, pranýř z roku 1609
Nový Hrádek-zřícenina-původně lovecký hrad z 14. století na ostrohu nad meandrem řeky Dyje. Objekt je přístupný veřejnosti


Bítov-Zblovice-Vysočany-Cornštejn-Bítov - 16km

Bítov - po červené na Bítov hrad- dále po červené do Zblovic-kole mlýnů na řece Želetavce přes Palliardiho hradisko-po silnici bez značky do Vysočan-odtud po silnici směr Bítov k mostu-kde se lze napojit na zelenou značku-kolem zříceniny hradu Cornštejn po zelené do Bítova

Bítov - hrad-založen jako první z řady pohraničních hradů přemyslovského státu v 11. století. Hrad byl přestavěn v období romantismu, sbírka preparovaných psích exponátů.
Bítov - obec-postavena až ve 30. letech, když byla zatopena vodami Vranovské přehrady původní obec, nacházející se přímo pod hradem.
Cornštejn - zřícenina hradu, přístupná veřejnosti