Vítejte na Znojemsku aneb co u nás uvidíte





Radniční věž ve Znojmě

Pokud chcete spatřit historické jádro Znojma z ptačí perspektivy, musíte vystoupit na 80 m vysokou radniční věž, kterou v letech 1445-1448 vybudoval místní stavitel a kameník Mikuláš ze Sedlešovic. Protože Znojmo bylo zapojeno do soustavy strážních hradů na jižní hranici českého státu, na věži býval až do roku 1924 trvale přítomný strážný. Dnes se z ochozu radniční věže otvírá krásný pohled na město i široké okolí, jsou odtud vidět výběžky Českomoravské vrchoviny a Pálava, za dobrých povětrnostních podmínek můžete vidět také vzdálené vrcholky rakouských Alp.

Duben:
Po - Pá: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
So: 9.00 - 13.00

Květen - Září
Po - Pá: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
So - Ne: 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00

Říjen - Březen
Po - Pá: 9.00 - 18.00
So: 9.00 - 12.00


Znojemské podzemí - nejrozsáhlejší v České republice

Znojemská podzemí, turisticky přístupná soustava středověkých sklepů a chodeb pod historickým jádrem města, je unikátní historickou památkou evropského významu. Z přibližně 30 kilometrů chodeb, vedoucích často i ve čtyřech poschodích nad sebou v hloubkách zhruba od tří do jedenácti metrů je veřejnosti přístupná zhruba 1 km dlouhá trasa, která začíná v domě č.2 na Slepičím trhu a končí v domě č. 23 na Obrokové ulici. Prohlídky doplňují ochutnávky vín společnosti Zníván Znojmo a malá expozice loutek. Historickou raritou je skutečnost, že plány znojemských chodeb nejsou dochovány v žádném archívu ani v městské kronice.

Duben:
Po - So: 10.00 - 16.00

Květen, Červen, Září
Po - Ne: 9.00 - 16.00

Červenec, Srpen
Po - Ne: 9.00 - 17.00

Říjen
So: 10.00 - 16.00


Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě - světový unikát

V areálu bývalého přemyslovského hradu, se zachovala nejstarší památka města - románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny. Vznikla nejspíš kolem poloviny 11. století a vyniká především vnitřní výzdobou s několika pásy románských fresek.Nástěnné malby pocházejí pravděpodobně z období kolem roku 1134, jsou vzácné nejen pro své staří a uměleckou hodnotu, ale především pro svůj obsah. Vedle výjevů s náboženskými motivy je velká část věnována scénám z českých dějin a genealogii rodu Přemyslovců s ústřední scénou Povolání Přemysla oráče na trůn. Rotunda stojí na Znojemském hradě, odkud je překrásný pohled na město i do údolí Dyje s klášterem v Louce.

Rotunda je veřejnosti otevřena ve zkušebním návštěvnickém režimu v závislosti na aktuálním stavu mikroklimatu v interiéru. Maximálně 10 osob v průběhu 1 hodiny. Prohlídka trvá 15 minut. Při deštivém počasí je vstup zakázán.

Vstupy vždy: 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 hod
Duben:
So - Ne: 9.00 - 17.00

Květen - Září
Út - Ne: 9.00 - 17.00

Vstupné plné 90,-Kč


Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě - dominanta Znojma

Gotický chrám sv. Mikuláše, založený již roku 1100 a stojící nad strmým skalnatým srázem nad Dyjí.Chrám byl původně vyzdoben nástěnnými malbami, které se zachovaly pouze za hlavním oltářem.Z uměleckých děl v trojlodním interiéru zaujme návštěvníky zejména vzácná kamenná plastika Krista u kůlu, pozdně gotická Chlebová madona na bočním oltáři vpravo a kazatelna ve tvaru zeměkoule od znojemského sochaře Josefa Winterhaldera.


Pěchotní srub "Zahrada" v Šatově

Pěchotní srub MJ-S 3 Zahrada byl součástí těžkého opevnění na jihomoravské hranici, které začalo vznikat po německém záboru Rakouska v březnu 1938. Do obsazení pohraničí nacistickou III. Říší se z 86 plánovaných těžkých objektů různého určení podařilo vybudovat pouze hrubé stavby šesti pěchotních srubů. Objekty byly stavebně dokončeny až v polovině 20. století, sruby dostaly rovněž své pancéřové zvony, část vnitřního vybavení a výzbroje. Srub Zahrada je jednou z expozic Technického muzea v Brně a pro veřejnost byl otevřen v červnu 2006.


Loucký klášter s kostelem, kryptou a obrovskými sklepy

Jeden z nejvýznamnějších klášterních komplexů střední Evropy, založený roku 1190, byl po dlouhá staletí centrem uměleckého, hospodářského a duchovního života znojemského regionu. Dnešním návštěvníkům je k dispozici návštěvnické centrum Znovínu Znojmo. V Louckém klášteře je rovněž firemní prodejna vín, galerie výtvarných děl a muzeum vinařství a bednářství. Zájemci si mohou také prohlédnout unikátní románsko -gotickou kryptu pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.


Vodní mlýn ve Slupi

Mlýn se nachází asi 15 km jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodná renesanční stavba velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. V původních obytných prostorách je instalována expozice Vývoj mlynářské techniky. Přibližuje historii zpracování obilnin od počátků až po moderní mlynářskou velkovýrobu. Informuje o dějinách dyjského povodí a přibližuje historii mlýna. Nejstarší techniku zpracování obilnin představují vystavené zrnotěrky a drtiče z různých pravěkých kultur. Expozice připomíná vynález rotačních mlýnských kamenů a věnuje pozornost počátkům vodních mlýnů u nás. Těžiště prohlídky je ve vlastních prostorách mlýna, kde jsou zabudovány čtyři kompletní výrobní celky - staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Návštěvník si je všechny může prohlédnout v ukázkovém provozu a sledovat celý proces mletí obilí.


Jezuitský Křížový sklep v Přímětcích - největší na světě

Rozlehlý vinný sklep, postavený znojemskou jezuitskou kolejí v polovině 18. století na půdorysu ve tvaru kříže, patří k největším vinařským sklepům na světě. Hlavní chodba je 110m dlouhá a necelých 10 m široká, rameno kříže měří 56 m, klenby jsou 6,5 m vysoké, v kopuli ještě o jeden a půl metru vyšší. Unikátní je i zdejší akustika. Raritou je zejména tzv.jezuitský telefon -když potichu promluvíte do zdi, Váš hlas se po klenbě donese na opačnou stranu chodby. Stěny a stropy Křížového sklepa pokrývá silná vrstva ušlechtilé sklepní plísně Rhacodium cellarae, která je tak dokonalým regulátorem vlhkosti, že zde není potřeba žádné klimatizační zařízení.


Vinice Staré vinice, Havraníky

Přibližně v polovině cesty mezi Louckým klášterem ve Znojmě a vinici Šábes leží stará vinařská obec Havraníky,proslulá vinnými sklepy v délce několika set metrů. Přímo na trase oblíbení cyklostezky uprostřed mladých vinic stojí ochutnávkový stánek. V letních měsících zde můžete obdivovat nádherný výhled do kraje a přitom se osvěžit zajímavými víny z produkce Znívánu Znojmo. Nedaleko se nachází též Havranické vřesoviště, součást Národního parku Podyjí, které patří k evropským unikátům a zároveň k největším vřesovištím na jižní Moravě.